Chả cá Thác Lác chiên giòn/Deep fried minced fish

159.000₫Price

22 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền Ward, Distric 2

Prices subject to 10% VAT​ Giá chưa bao gồm thuế VAT

Find us on Social

  • Instagram
  • Facebook

​Laang

Reconnect Meaningfully